Rijschool Joke Logo

Theorie examen

Algemeen

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.

Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten.

Je mag alleen theorie-examen doen als je 16,5 jaar of ouder bent.